fbpx

Aalborg Kommune

Rådgivning om invasive planter

Aalborg Kommune

Rådgivning om invasive planter

Rådgivning om invasive planter i Aalborg Kommune

I foråret 2010 registrerede Care4Nature samtlige bestande af Kæmpe-Bjørneklo i Østerådalen, som er et rekreativt område midt i Aalborg. Hver enkelt bestand blev indtegnet på et kort, antallet af planter blev optalt og bestandens demografi blev noteret (om der var frøspirer, småplanter, mellemstore eller store planter). Det blev noteret om de var bekæmpet tidligere, og om der var særlige forhold som besværliggjorde bekæmpelsen. Vi optalte i alt mere end 5 mio. planter i Østerådalen.

Registreringen udmundede i at Care4Nature udarbejdede en bekæmpelsesvejledning, der anvendes af Aalborg Kommune som hjælp til, hvordan bekæmpelsen af bestandene skal prioriteres og hvilke bekæmpelsesmetoder, der er de mest effektive i de enkelte tilfælde, da alle bestande er unikke og skal bekæmpes forskelligt afhængig af demografi og voksested.

Kaempe-bjoerneklo-Ikonisk-portraetfoto
Bekaempelse-invasive-planter-bjoerneklo-1

Manual til Aalborg Kommune
I løbet af foråret 2011 registrerede Care4Nature Kæmpe-Bjørneklo i det nye indsatsområde i Aalborg, Lindenborg Ådal, med fokus på de mange naturbeskyttede områder. Heldigvis er området ikke lige så inficeret som Østerådalen.

I løbet af vinteren 2010/11 har Care4Nature udarbejdet en manual til Aalborg Kommune om håndtering af øvrige invasive arter som forefindes i kommunen. Den skal bruges som en praktisk vejledning til driftsfolkene til: genkendelse og registrering af planterne, prioritering af bekæmpelsen, udvælgelse af bekæmpelsesmetode og opfølgning på bekæmpelsesindsatsen. Manualen omfatter Kæmpe-Bjørneklo, Japansk- og Kæmpe-Pileurt, Glansbladet Hæg, Gyldenris, Rynket Rose og Gyvel.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature