fbpx

Sommerfugle-blandinger

Få mere liv i haven
Produkter-froeblandinger

Frøblandinger

Hvis du går og drømmer om mere liv i haven

Sommerfugle-blanding

Hvis du ønsker at give bedre forhold for sommerfugle, bier og andre insekter der lever af pollen og nektar så bestil vores fantastiske sommerfugle-blanding. Blandingen indeholder 28 forskellige danske blomster arter, som blomstre på forskellige tidspunkter over sommeren. Det giver føde til sommerfugle og bier i en lang periode og så er du garanteret et væld af blomster og liv hele sommeren. Frøene er dyrket og samlet i Danmark, på usprøjtede jorde og er desuden helt fri for græs.

Blandingen egner sig bedst i sandet jord og sås optimalt i august og september men kan også gøres i april til juni. Frøene sås lettest hvis de blandes op i lidt sand.

Blandingen sælges i to størrelser som begge passer til havebrug. Den sælges i en 50g pose og en 100g pose. Der går 2-3 gram frø til at dække 1m2.

Vores blomster blanding er beregnet til kulturområder som haver, græsplæner, vejkanter ind mod dyrkede landbrug, og generel i beboede områder. Den er ikke beregnet som supplement til naturområder hvor biodiversiteten og blomster-floraen er ringe. Her anbefaler vi i stedet korrekt naturpleje til udpining af næringsstofferne, så de oprindelige arter for området indtræder af sig selv efter nogle år.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af alle 28 arter i blandingen eller du kan gå direkte til bestilling.

meadow-2482753_1920

Alm. knopurt (Centaurea jacea)

Almindelig knopurt er en flerårig 20-70 cm høj urt, der vokser på åbne græsklædte områder, langs veje, på skrænter, overdrev og enge, og er almindelig udbredt i hele Danmark, med den enkelte undtagelse af Vestjylland hvor den sjældent forekommer.

Almindelig knopurt blomstrer fra juli til september, med violetrøde blomster, som bestøves af insekter.  

Cikorie (Cichorium intubus)

Cikorie er en 30-100 centimeter høj flerårig urt, der vokser ved vejkanter, grøfter, brakmarker, græsplæner, lossepladser og ruderater. Den blomstrer fra juli til september med lyseblå blomster, der i nogle tilfælde kan forekomme som hvide eller lyserøde. Bestøvningen sker ved hjælp af bier, svirrefluer og sommerfugle, men planten kan også selvbestøve og formere sig vegetativt. Frugten spredes ved vindslyng.

Cikorie er almindelig på Bornholm, Øerne, i det østlige Jylland og på Djursland, men er ret sjælden i Nord- og Vestjylland. Som mange andre lægeplanter, er cikorie ikke hjemmehørende i Danmark. Den blev formodentlig indført med munke engang i middelalderen i forbindelse med at klostervæsenet medbragte en lang række urter med lægelige egenskaber.

Cikorie har været brugt som lægeplante fordi roden indeholder sukkerstoffet inulin som virker på fordøjelsen, samtidig med at den også indeholder stoffet esculetin som kan beskytte leveren mod forgiftning. I landbruget bruges plantet stadigt hyppigere som efterafgrøde, da den kan forebygge og bekæmpe indvoldsorm hos kreaturer. Bladene fra cikorie er derudover velsmagende og bruges ofte i salater.

Trævlekrone (Silene flos-cuculi)

Trævlekrone er en 20-50 cm høj flerårig urt, der vokser på fugtige enge og i ikke for tilgroede moser. Den blomstrer fra midt i juni til slutningen af juli, men enkelte blomstrende planter kan ses hen i september. Blomsterne er lyserøde til bordeaux og bestøves af insekter.

Trævlekrone er almindelig i hele Danmark men er aftaget stærkt i hyppighed på grund af tilgroning og opdyrkning af dens voksesteder.

Prikbladet perikon (Pericon perforatum)

Prikbladet perikum, er en 40-60 cm høj flerårig urt, der vokser på overdrev, vejkanter og i lysåbne skove. Planten blomstrer fra slutningen af juni til starten af september med gule blomster som bestøves af insekter. Prikbladet perikon kan desuden formere sig vegetativt med rodskud.

Den er meget almindelig, men forekommer mest i de østlige egne af Danmark og er mindre almindelig i Vest- Nord- og Midtjylland.

Nogle kalder Prikbladet perikon for naturens egen “Lykkepille”, men den bør ikke indtages som almindelig fødevare. Planten indeholder nemlig hypericin som kan have en negativ indvirkning på øjet og kan være en medvirkende årsag til grå stær.

cuckoo-light-elke-3099047_1920
inflorescence-167500_1920

Knoldet mjødurt (Filipendula vulgaris)

Knoldet mjødurt er en 20-50 cm høj, flerårig urt, der vokser på overdrev, tørre enge vejskrænter og gravhøje. Knoldet mjødurt blomstrer fra juni til august med hvide blomster som ikke indeholder nektar men får sin duft fra æteriske olier. Blomsterne bestøves af pollensamlende insekter, bl.a. den truede og rødlistede Fransk Bredpande som Knoldet mjødurt er vært for.

Blomsterne indeholder ikke nektar men får sin lugt fra æteriske olier. Frugterne spredes med fugle, dyr og ved vindslyngspredning.

Knoldet Mjødurt er efterhånden ret sjælden. Den ses oftest i Nord- og Østsjælland, på Møn og Bornholm og i kalkområder i Nord- og Østjylland. Planten har dog fremgang langs moterveje og i grusgrave hvor den tidligere ikke har vokset.

Slangehoved (Echium vulgare)

Almindelig slangehoved er en 30- 90cm høj toårig urt og vokser på ikke alt for næringsrig jord, der blottes og forstyrres nu og da som baneskråninger, vejkanter, grusgrave og skrænter, og er almindelig. Det første år står slangehoved kun med en roset og blomstre først på andet år fra juni til juli med blomster i lilla, blå og lyserød.

Slangehoved er en god nektarplante som tiltrækker masser af bier, humlebier og sommerfugle. På varme dage kan blomsterne være dækket af honning- og humlebier og der er en skøn summen af travlhed fra morgen til aften.

Blomsterne på planten har en hvid griffel, der er spaltet i spidsen som en slangetunge midt i en slangemund, og har givet planten dens danske navn. Navnet henviser også til dens lægelige brug, hvor planten i oldtiden blev brugt mod slangebid. Planten er senere blevet brugt til make-up da roden indeholder et stærkt rødt farvestof. Desuden er blomsterne spiselige og kan bruges i salater og som pynt på kager.

slangenkruid-4245808_1920
bedstraw-87750_1920

Gul snerre (Galium verum)

Gul snerre er en 10-60 cm høj flerårig urt, der vokser på tørre sandede jorde som heder, klitter, på overdrev og vejkanter. Planten blomstrer fra juni til juli, og blomstrer som den eneste i krap- familien i Danmark, med gule blomster. Blomsterne dufter sødt og krydret og besøges af mange insekter, men især små biller som glimmerbøsser står for bestøvningen. Gul snerre er desuden værtsplante for sommerfugle arterne Duehale, Humlebisværmer og lille vinsværmer.

Gul snerre er også kendt under navnet Jomfru Marias sengehalm som henviser til hvad arten tidligere har været brugt til. Arten menes nemlig at have været brugt til at fylde fine folks madrasser, idet bladene er virkelig holdbare.

Gul snerre er almindelig i hele landet, men ses oftest mod vest på de mere sandede jorder. Gul snerre er en af de arter, der går kraftigt tilbage som resultat af den luftbårne kvælstoftilførsel. Artens levesteder gror til i højtvoksende urter og græsser, hvorved lavtvoksende plantearter som gul snerre, liden klokke og smalbladet vikke udkonkurreres.

Hulkravet kodriver (Primula veris)

Hulkravet kodriver er en 10-30 cm høj flerårig urt, der vokser på fugtig, åben og næringsrig bund på enge, i skove, på overdrev, i gamle naturvenligt drevne græsplæner. Planten blomstrer i april til maj med kraftigt gule blomster der kan nuancere til mere eller mindre røde. Blomsterne bestøves af insekter og frøene spredes med vindslyngspredning.

Hulkravet kodriver er almindelig i Danmark men er sjælden i Vestjylland.

Alm. brunelle (Prunalla vulgaris)

Almindelig brunelle er en 5-25 cm høj flerårig, meget almindelig, urt, der bl.a. vokser på enge og i vejkanter. Blomstringen sker fra juni til september med blåviolette blomster der bestøves af insekter.

Det danske navn kommer efter plantens tyske navn Braunelle der hentyder til at den har været brugt mod sygdommen Bräune som er halsbetændelse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_6130

Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus)

Almindelig kællingetand er en 10-30 cm lang flerårigurt, der vokser på næringsfattige områder som heder, enge, strandenge, overdrev, brakmarker og vejkanter. Arten blomstrer med gule eller orangerøde blomster i juni til juli og besøges af op til 140 insektarter, bl.a. de sjældne sommerfuglearter, gråbåndet bredpande og Angus Blåfulg som begge lægger deres æg på almindelig kællingetand.

Almindelig kællingetand er meget almindelig overalt i Danmark. Alligevel har den været i tilbagegang i de seneste år ligesom mange andre blomsterplanter, der er knyttet til kvælstoffattige områder.

Skov forglemmigej (Myosotis sylvatica)

Skovforglemmigej er en 20-40 centimeter høj flerårig urt, der vokser i fugtige, muldrige løvskove, parker, krat og ved grøfter. Den blomstrer fra maj til juni med himmelblå blomster der bestøves af insekter.

Planten spredes især ved at frøene bliver hængende sammen med det kroghårede bæger, hvor kroghårene hæfter ved fjer, pels og tøj.

Skovforglemmigej findes hist og her på de oprindelige voksesteder i fugtigt, frodige løvskove.

Tjærenellike (Lychnis viscaria)

Tjærenellike, er en op til 50cm høj flerårig urt, der vokser på tørre og lysåbne områder som gravhøje, overdrev og vejskråninger. Tjærenellike blomstrer fra maj til juni med violetrøde blomster som bestøves af insekter.

Tjærenellike er almindelig i hele Danmark men er stærkt nedadgående i hyppighed på grund af tilgroning af dens voksesteder. Den forekommer hist og her i Nordsjælland, Nordjylland, Midtjylland og Østjylland samt Bornholm, men er ellers temmelig sjælden.

Tjærenellike har sit danske navn, fordi der på dele af stænglen under blomsten er en mørk, klistret belægning, som minder om tjære. Det har planten udviklet for at myrer ikke kan kravle op og tage af nektaren, som er beregnet til bestøvere, derfor ses der nogle gange døde myrer som hænger fast i tjæren.

forget-me-not-forest-2308298_1920
hoary-plantain-609970_1920

Dunet vejbred (Plantago media)

Dunet vejbred er en op til 40 cm høj flerårig urt, der vokser på åben, tør og gerne kalkholdig bund på overdrev, langs veje og i gamle græsplæner. Dunet vejbred blomstrer fra maj til juli, og i modsætning til andre arter af vejbred er dens blomster vellugtende og bestøves både af pollensamlende insekter og af vinden.

Arten er relativ sjælden i Danmark, men er temmelig almindelig på Sjælland og i Nordjylland

Merian (Origanum vulgare)

Almindelig merian er en flerårig, urteagtig plante. Planten blomstrer fra juli til oktober med lyserøde eller hvide blomster. Hele planten har æteriske olier som sammen med nektaren tiltrækker både bier, humlebier og sommerfugle.

Merian har i middelalderen været brugt tørret som røgelse for at få fanden til at blive væk og har været forbundet med glæde og kærlighed. I dag bruges marianolie i parfumeindustrien, især i dufte til mænd.

Klinte (Agrostemma githago)

Klinte er en 30-60cm høj enårig urt. Den blomstrer i juni til juli med lyserøde blomster som bestøves af insekter. De sorte og giftige frø spredes ved vindslyngspredning.

Før i tiden fandtes den især, i vintersæden. Frøene modnedes og blev indhøstet sammen med kornet, hvor de giftige frø kunne være et stort problem for brødkornet, når de fandtes i større mængder.

Derfor er klinte næsten forsvundet som vildtvoksende markukrudt i Danmark grundet en mere effektiv rensning af såsæden. Den kan en sjælden gang træffes på ruderater, og forekommer ellers meget sporadisk i Danmark med de fleste forekomster sandsynligvis fra dyrkede planter.

IMG_4097
IMG_4102

Farve-gåseurt (Anthemis tinctoria)

Farve- gåseurt er en 30-50 cm høj flerårig urt, der findes på brakmarker, vejkanter og i grusgrave. Desuden findes den på ruderater og er i Danmark temmelig almindelig forekommende.

Planten vokser især på kalkholdig jord, den ses derfor især i grusgrave, og kan anvendes som kalk indikator. Den trives nemlig bedst med en jord pH på 7 og giver dermed et fingerpeg om pH’en for jorden i områder hvor den trives.  

Farve-gåseurt blomstrer i juni til september med gule blomster der kan minde om gul okseøje, og bestøves af pollensamlende insekter.

Både det danske og det latinske navn antyder at planten tidligere har været anvendt til tekstilfarvning.

Nikkende limurt (Silene nutans)

Nikkende limurt er en 25-50 cm høj flerårig urt, der vokser på skrænter og strandoverdrev. Den blomstrer i juni til juli med hvide velduftende blomster.

I Danmark findes nikkende limurt hist og her i Østdanmark og Himmerland på skrænter, strandoverdrev og strandvolde. Den er sjælden eller manglende uden for dette område.

Dag-pragtstjerne (Silene dioica)

Dag-Pragtstjerne er en 20-50 cm høj flerårig urt, der vokser i fugtige, næringsrige skove og krat. Den blomstrer fra maj til september med lyserøde blomster der bestøves at et væld af bier, honningbier, sommerfugle og svirrefluer.  

I Danmark er den temmelig almindelig i den østlige del af landet og på Bornholm hvor den findes på strandklipper.

red-campion-3363145_1920
IMG_4108

Blæresmælde (Silene vulgaris)

Blæresmælde er en 15-50 cm høj flerårig urt, der vokser på tørre overdrev og enge, skrænter, strande og vejkanter. Den blomstrer fra juni til august med smukke hvide og lilla blomster der giver næring med nektar og pollen til bier, sommerfugle og svirrefluer.

Moskus katost (Malva moschata)

Moskuskatost er en op til 100 cm høj, temmelig almindelig, flerårig urt, der vokser vildt på f.eks. vejskrænter, ruderater, baneskråninger og i vejkanter. Den blomstrer i juli til september med store, lyserøde til noget mørkere rosenrøde blomster der også kan være hvide.  

Navnet moskus kommer af det latinske moschata der hentyder til duften af moskus

Korn-Valmue (Papaver rhoeas)

Kornvalmue er en 30-100 cm høj enårig, vildtvoksende urt, som normalt har stærkt røde blomster. Planten blomstrer fra juni til juli, og kan sommetider ses i blomst ind i august. Blomsterne bestøves via insektbestøvning hvor insekterne samler af de rigelige mængder pollen planterne producerer.

I Danmark var kornvalmuen almindelig i kornmarkerne og er kommet til landet sammen med kornet, hvoraf den har fået navnet. I dag er den mindre udbredt i kornmarkerne uden på nogen måde at være sjælden. Den har fået en kraftig opvækst på ruderater, langs veje og på brakmarker.

Valmuen er let giftig men kornene er harmløse men indeholder som resten af planten, et beroligende stof som bruges i naturmedicin.

IMG_4099
IMG_4105

Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare)

Hvid okseøje er en 20-70 cm høj flerårig urt, der vokser på brakmarker, overdrev, skrænter, vejkanter og enge. Den blomstrer fra juni til august med gule og hvide blomster og findes spredt over det meste af Danmark. Det er en af vores gamle vilde planter som er populær blandt mange insekter bl.a. bier, sommerfugle og svirrefluer.

Hvid Okseøje er uofficielt Danmarks nationalblomst og har bl.a. lagt navn til Margueritruten.

Rundbælg (Anthyllis vulneraria)

Rundbælg er en 10-30cm lang nedliggende eller opstigende urt, der vokser på tør, åben bund på sandede overdrev, klitter, vejsider, grusgrave og bakkeskrænter. Den blomstrer fra juni til juli med små gule eller røde blomster, som tiltrækker en række pollensamlende insekter som, bier og sommerfugle.

Rundbælg har tidligere været dyrket som grøngødning og til foder til kreaturer, og selvom dette sjældent er tilfældet i dag, er planten stadig almindelig i hele Danmark.

Alm. Røllike (Achillea millefolium)

Almindelig røllike er en op til 60cm høj flerårig urt, der vokser almindeligt i Danmark. Planten blomstrer fra juli til oktober med hvide blomster, og i en lyserød udgave i sjældne tilfælde, og har en krydret duft. Det videnskabelige navn millefolium betyder “tusindbladet”, og hentyder til de karakteristiske mange fjerlignende blade.

Alm. Røllike har været brugt til medicinsk anvendelse bl.a. som teudtræk mod hysteri.

Som art i biodiversitet sammenhæng er almindelig røllike især god til vilde bier og svirrefluer som fødekilde langt ind i efteråret.

Nældebladet klokke (Campanula trachelium)

Nældebladet klokke er en 50-100 cm høj, flerårig urt, der vokser på fugtig, næringsrig klakrig bund i løvskov, krat, hegn og på klinter. Den blomstrer fra juli til august med violette blomster og bestøves af vilde bier og honningbier.

Arten er temmelig sjælden i Nord- og Vestjylland men almindelig i det øvrige Danmark

Nældebladet klokke har tidligere været brugt som lægeplante mod halsonder som også artsnavnet antyder, trachelium, som kommer af det græske trachelos, som betyder hals. Det danske navn antyder også at bladene på planten minder om nælde blade.

IMG_4110 (1)
IMG_3708

Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Blåklokke er en 10-50cm høj, flerårig urt, der vokser på skrænter, vejkanter, overdrev, heder og i klitter. Den blomstrer fra juli til august med blå blomster som bestøves af vilde bier og honningbier.

Navnet blåklokker fortæller om blomstens farve og form. Arten bliver også kaldet liden klokke, fordi den er den klart mindste og spinkleste af vores hjemmehørende arter.

For 30-40 år siden ville man betegne den som meget almindelig, men den er gået stærkt tilbage som følge af tilgroning og indstillet græsning. Og den er nu kun temmelig almindelig til almindelig og har en vis indikatorværdi for overdrevssamfund.

Blåhat (Knautia arvensis)

Blåhat er en 30-80 cm høj flerårig urt med blåviolette blomster, som sommetider ses i en hvidlig og rosa farve. Blåhat vokser på grønne områder i byen, enge, skovbryn, grøfter, vejkanter, krat, ruderater og overdrev og er almindelig i Danmark. Blåhat blomstrer fra juni til august og visner så snart frøene er modnet. Skuddet falder til jorden hvor myrer indsamler frøene som derved spredes.

Blåhat er vigtigt for arten Blåhatjordbi som kun kan overleve i områder med blåhat hvor den samler pollen af planten.

2018-06-09 14.51.42
IMG_4101

Kornblomst (Centaurea cyanus)

Kornblomst er en 40-80 cm høj enårig urt, som forekommer hist og her langs vejkanter og i efterårssåede afgrøder i hele Danmark, men er ellers aftagende i udbredelse. Kornblomsten blomstrer fra juni til september med store, frynsede blå blomsterhoveder, eller med farvevarianter i hvid, pink og lilla nuancer. Kornblomstens frugter har et fedtlegeme som myrerne elsker og derfor transportere de frøene rundt og spreder derved planten.

Fordi den tidligere har optrådt i større stil på kornmarkerne, har især bønderne ikke været vilde med den og har med kemisk ukrudtsbekæmpelse gjort det af med en stor del af kornblomstbestanden i det danske landskab. Heldigvis har udbredelsen af mere skønsomme dyrkningsformer i landbruget betydet en genindkomst af kornblomst på markerne.

Desuden er kornblomsten spiselig og er de senere år blevet meget populær som spiselig pynt i fx salater og på desserter, hvilket har betydet at flere har dyrket blomsten i haven.

Bestil din pose sommerfugle-blanding med det samme.

Blandingen kan købes i to størrelser og sendes med post. Vi sender dit køb første hverdag efter bestilling.  Alle priser er inklusiv forsendelse. 

50g biodiversitets blomsterblanding til  kr. 260,- ink. moms

100g biodiversitets blomster-blanding til kr. 500,- ink. moms.

Hvis man ønsker at bestille flere frø end de angivede mængder så kontakt Care4Nature på c4n1@care4nature.dk  så finder vi en løsning der passer dig. 

image3