hjerte

 

Alm. Hjertegræs (Briza media)

Almindelig Hjertegræs er en af de mest romantiske planter i den danske natur. Trods sin uanseelige størrelse er den meget graciøs og dens små hjerteformede småaks gør ikke kun enhver pige blød i knæene, men bringer glæde til alle der finder den.

At Alm. Hjertegræs indgår i Care4Natures logo er naturligt. Planten er som en kærlighedserklæring fra naturen til os, og Care4Nature har til formål at tilbagebetale den gæld, vi har til naturen efter årtiers mishandling. Endvidere er Alm. Hjertegræs i stærk tilbagegang og en af de planter som altid bringer stor glæde når man finder den - derfor arbejder Care4Nature målrettet på at bedre vilkårene for den og alle andre planter i tilbagegang.

Beskrivelse: Almindelig Hjertegræs (Briza media) er en flerårig græs der bliver 20-50 cm, og er ret almindelig i hele Skandinavien, men i tilbagegang i Danmark. Blomstrer i juni-juli og vokser i løse tuer. Bladene er brunviolette, 2-6 mm brede, korte, flade med ru rand. De blomstrende strå er oprette eller – ved tuens kant – nedliggende. Blomsterne er samlet i små, tætte og flade småaks, som er næsten hjerteformede. Disse småaks sidder hængende i en løs top med 5-11 blomster. De enkelte frugter er små, ægformede nødder, tæt omsluttet af avnerne. Frøene spirer villigt i åbninger i vegetationen. Rodnettet danner en tæt klump af fine trævlerødder, og tuen kan efterhånden vokse noget op over jorden.

Voksesteder: Vokser på kalkbund, både vådt og tørt og kan således finde på både overdrev og i kalkkær, høslætenge, våde enge og grøfter. Desuden på enge og overdrev under vedvarende græsning på kalkholdig, ret tør bund i Danmark. Hér bl.a. sammen med Knoldet Mjødurt, Hulkravet Kodriver, Oregano, Kornet Stenbræk, Smalbladet Timian og Dunet Vejbred.

Pleje:  Almindelig Hjertegræs er især i tilbagegang pga. tilgroning. Når vegetationen bliver for højtvoksende og førnelaget i bunden for tykt, kan frøene ikke spire, og da den har en ringe konkurenceevne, forsvinder den med tiden. Høslæt begunstiger i høj grad planten og der er eksempler på at tidlige høslæt (i maj) på lokaliteter, den er forsvundet fra, har medført at planten blomsterede året efter og hurtigt spredte sig i årene efter.

 

Billede: Jan Wesenberg
plant

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere