fbpx

Indsatsplaner

Udarbejdelse af indsatsplaner mod bjørneklo kræver en professionel tilgang, så det sikres at planten udryddes inden for tidsrammen

Indsatsplaner

Udarbejdelse af indsatsplaner mod bjørneklo kræver en professionel tilgang, så det sikres at planten udryddes inden for tidsrammen

Udarbejdelse af indsatsplaner

Kæmpe-bjørneklo er først ulovlig i en kommune, når byrådet har godkendt og vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af planten.

Vi har udarbejdet indsatsplaner for en lang række kommuner og vejledt i hvorledes indsatsplanen skal håndteres. Det er ofte de samme problemstillinger der går igen i kommunerne med forvaltningen af indsatsplanerne og her kan vores mangeårige erfaring komme til gavn og medføre en mere strømlinet forvaltning med langt flere tilfredse borgere.

Vores enorme erfaring med bekæmpelse af bjørneklo gennem de sidste 10 år gør os i stand til direkte at anvise både kommunens driftsfolk og de private grundejere, hvorledes de kan foretage den mest effektive bekæmpelse.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe-pileurt

Canadisk gyldenris & sildig gyldenris

Udførte projekter

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature