kampe-bjorneklo

Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Baggrund & udbredelse    Livscyklus    Kæmpe-Bjørneklo er giftig    Bekæmpelsesmetoder


Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en skærmplante, som tilhører skærmplantefamilien (Apiaceae), og kan blive helt op til 5 meter høj. Stænglen er groft furet, rødplettet og med stive hår, og den kan være op til 10 cm tyk. Bladene kan blive op til 3 m lange og 1 m brede, de er håndsnitdelte,  med dybt fligede- og savtakkede afsnit. Blomsterne er hvide og er samlet i skærme. Den midterste skærm kan blive 50 cm i diameter.

Baggrund & Udbredelse: Kæmpe-Bjørneklo stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i Europa 1830’erne. Den beskrives første gang som invasiv i den danske natur i 1950. I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt især langs åer, på opgivne græsningsarealer og braklagte landbrugsarealer, men også i byerne langs veje, i parker og på industrigrunde, og den er efterhånden almindelig i hele Danmark.

Livscyklus: Kæmpe-Bjørneklo er to til flerårig, den kun blomstrer en gang, hvorefter den dør. I gennemsnit sætter en plante 20.000 frø. Frøene spirer tidligt i foråret, hvorefter planten hurtigt vokser sig større. Mens planten vokser oplagrer den næring i roden. Hvis vækstforholdene er optimale oplagres der tilstrækkelig næring i løbet af et år, hvorefter planten kan blomstre, men der er observeret bjørneklo, som er helt op til 20 år gamle.
Blomstringen begynder gerne midt i juni og slutter sidst i juli.

Toksicitet: Kæmpe-Bjørneklo indeholder det giftige stof furanocoumarin, og det findes i alle plantedelene (selv blomsterstøvet!). Ved berøring af planten i solskin starter en fototoksisk reaktion, der gør huden ekstrem følsom overfor sollys, og påvirker huden som faktor ÷50. Huden reagerer som ved en forbrænding, og danner ømme, væskefyldte blærer. Det påvirkede område bør efterfølgende beskyttes mod sollys enten med en høj sol-faktor eller tildækket med tøj. Det kan tage op til et ½ år før huden ser normal ud igen. 

Bekæmpelsesmetoder:

Care4Nature bekæmper Kæmpe-Bjørneklo ved rodstikning, skærmkapning, slåning, afbrænding og afdækning. Bekæmpelsesmetoden afhænger af antallet af individer i bestanden, hvilket stadie bestanden befinder sig i, samt dens voksested. Care4Nature var en af de første virksomheder der bekæmpede bjørneklo med afdækning i 2010. I dag har vi et veludviklet koncept, hvor vi med afdækning opfulgt af skærmkapning, rodstikning og kontrol, meget effektivt bekæmper Kæmpe-Bjørneklo og udrydder selv store bestande på få år.
 
Uanset hvilken bekæmpelsesform der vælges er det vigtigt, at have en klar strategi. Først kortlægges bestanden og dernæst klargøres den til bekæmpelse. Inden bekæmpelsen startes, vurderes bestandens aldersvariation. Består bestanden af mange unge, nyspirede individer, skal planten selvudskygge et par år, inden bestanden rodstikkes. Vi følger den samme strategiske tilgang til alle bestande og det betaler sig.

 

 

plant
 

SÅDAN BEKÆMPER VI KÆMPE-BJØRNEKLO:

Care4Nature bekæmper Kæmpe-Bjørneklo ved rodstikning, skærmkapning, slåning og afbrænding. Bekæmpelsesmetoden afhænger af antallet af planter i bestanden, hvilket stadie bestanden befinder sig i, samt dens voksested. Fælles for strategierne er at vi lader de store planter skygge så mange småplanter som muligt ihjel, hvorefter der sættes hårdt ind overfor de tilbageværende planter. Vi har gode erfaringer med at udrydde bestande på 3-5 år

 

Ring til os på 28 10 21 88 for et uforpligtende tilbud om hvordan vi kan hjælpe dig med at udrydde Kæmpe-Bjørneklo hos dig.

 

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere