Lupin sp. (Lupinus sp.)

- især Mangebladet Lupin (L. polyphyllus)

Baggrund og udbredelse    Livscyklus    Bekæmpelsesmetoder

Lupin tilhører ærteblomstfamilien (Fabaceae) og er en 50-150 cm høj urt. Stænglen er kantet, ugrenet og håret. Bladene er hjulformet og fingrede med 5-17 lange spidser. Ærteblomsterne sidder i en lang, opret klase og kan have mange forskellige farver; såsom blå, hvid, rosa, lilla eller orangegul.  
Planten kan fiksere kvælstof fra atmosfæren og omdanne det til ammonium via knoldbakterier i rhizomererne. Dette kan bidrage til at gøde jorden, hvilket resulterer i at plantesamfundet ændres til fordel for de næringskrævende arter. Undersøgelser af bestande af Mangebladet Lupin viser desuden, at diversiteten i vegetationen falder med tætheden af Lupin.
Lupin er oftest giftig, da den indeholder giftige alkaloider (teratogenic alkaloid anagyrine), men også isoflavonoider (anti-oxidanter).

Baggrund og udbredelse: Lupin er indført fra Nordamerika til Europa omkring 1840’erene og har været forvildet siden omkring år 1900. Forvildes let på lysåbne, magre jorde og vokser på vejskrænter og -kanter, grusgrave, baneterræn og ruderater.

Livscyklus:
Lupin er oftest flerårig og blomstrer fra juni til september. Den formerer via 2-4 cm lange hårede bælge, som hver indeholder hver 5-9 brune frø. Frøene spredes tæt på moderplan-ten når bælgen åbnes med et smæld. Frøene modnes i sensommeren – det tidlige efterår.

Bekæmpelsesmetoder:

Opgravning/optrækning: Benyttes når populationen ikke er så stor. Det er vigtigt at fjerne alle rhizomer, ellers skyder planten fra de tilbageværende rhizomstykker. Bekæmpelsen bør ske inden frøene modnes i sensommeren.

Slåning: Lupin skal slås inden planten smider sine frø og det anbefales at man fjerner det slåede plantemateriale. Erfaringer viser at Mangebladet Lupin skal slås i maj/juni inden blomstring og senest to måneder efter dette for en effektiv bekæmpelse. Efterfølgende kan man vælge at udså græsser til hø-produktion for, at forhindre genetablering af bestanden. Slåningen bør finde sted 2 gange årligt i 3-5 år. Disse to gange slåning hvert år formindsker bestanden, og efter 3-5 år er en enkelt slåning pr. år nok – denne skal helst ske inden blomstring og i hvert fald inden frømodning.

Afgræsning: Kan anvendes for at holde bestande nede, men alkaloiderne i Lupinerne kan skade de græssende dyr. Afgræsning med får (f.eks. Rhoe- får) og kvæg bør ske inden frøene modnes, da frøene ellers kan spredes med dyrenes afføring. Afgræsning med får har vist resultater efter 2 år græsning, med reduktion i bestandens størrelse.
Fløjls Lupin (Lupinus leucophyllus Dougl.) er mistænkt for at give ufødte kalve defekter på skelettet kaldet ”crooked calf syndrome” hvis koen har spist Fløjls Lupin i perioden fra 40.-70. dag af drægtigheden. Det anbefales at køer og kalve ikke græsser på Lupin før august, hvor den har smidt sine frø og planten derfor ikke indeholder store mængder af alkaloider.

plant
 

SÅDAN BEKÆMPER CARE4NATURE LUPIN:

Lupiner er relativt nemme at udrydde via slåning. Care4Nature bekæmper Lupin ved flere årlige slåninger og i løbet af en kort årrække kan man forvente at de er udryddet.

 

Ring til os på 28 10 21 88 for et uforpligtende tilbud om hvordan vi kan hjælpe dig med at udrydde dine Lupiner!

 

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere