rod-hestehov

Rød Hestehov (Petasites hybridus)

Baggrund og udbredelse    Livscyklus    Bekæmpelsesmetoder

Rød Hestehov (Petasites hybridus) tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae), og kaldes også Pestilens-urt eller Tordenskræppe.
Planten blomstrer, som en af de allerførste, allerede i marts-april måned med 15-50 lyserøde kurveblomster i en blomsterstand. Blomsterstandene ligner til at begynde med små tykke raketter på 10 cm længde, men de vokser sig mere ranglede og bliver ca. 20-40 cm høje. Stænglen er hul, med rødbrune, skællignende stængelblade. Grundblade begynder at spire frem, inden blomstringen er slut. Unge blade er hvidfiltede på undersiden. Bladene, der er mere eller mindre hjerteformede, bliver 50-70 cm i diameter og sidder på en meter lang stilk på et underjordisk rodnet. Hvor planten gror fugtigt og i læ, kan bladstilken blive op mod 2 m.

Baggrund og udbredelse: Rød Hestehov kommer fra Syd- og Centraleuropa og kom til Danmark i middelalderen som lægeplante. Den kendes dog helt tilbage fra vikingetiden på Århus-egnen. Bladene blev i middelalderen brugt mod pestbylder og -sår, og anvendes i dag til behandling af hoste, kramper og smerter i mave og underliv.
Rød Hestehov trives hovedsageligt ved åbredder og er i dag meget almindelig på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn og kan være totalt dominerende, mens den sjældent ses i resten af landet. Den findes også langs veje og især langs med vandløb og søer. Desuden findes den også i voldgrave, i grøfter og gamle parker og klosterhaver.
Når Rød Hestehov visner ned om efteråret, bliver jorden fritlagt. Hvis Rød Hestehov vokser langs vandløb, kan denne blotlægning af jorden skabe erosion langs vandløbene om vinteren. Dette skyldes at der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

Livscyklus: Arten formerer sig med rodskud og ved frø. Frøene er forsynet med fnok og spredes med vinden. Frøproduktion er meget sjælden i Danmark, da arten er tvekønnet, og det næsten udelukkende er hanplanter, som ikke danner frø, der findes her. Når en plante først har etableret sig, spreder den sig forholdsvis hurtigt ved udløbere og kan i løbet af nogle år dække mange kvadratmeter.
Stumper af roden kan også etablere sig nye steder, f.eks. når man flytter rundt på jorden i forbindelse med gravearbejder, eller når erosion af åbrinker fører til frilægning af plantens rødder, som så transporteres med strømmen. Den gængse vandløbs vedligeholdelse med maskiner, har spredt planten langs mange vandløb.

Bekæmpelsesmetoder:

Det er endnu kun få steder, at Rød Hestehov anses for at være en alvorlig invasiv art, men i flere kommuner bekæmpes planten i mindre grad. I flere kommuner findes planten slet ikke eller er fåtallig.

Slåning: Rød hestehov kan bekæmpes ved slåning. Man skal dog være ret omhyggelig for at opnå et godt resultat. Planten skal slås 3-4 gange i det tidlige forår, og denne behandling skal fortsætte i 3-4 år. Så er planterne næsten forsvundet. For at hindre deres genindvandring anbefales det at fortsætte slåningen.

Græsning:
Hvis Rød Hestehov vokser på indhegnede områder, kan man nemt bekæmpe dem ved græsning. Hvor Hestehov vokser langs med kreatur-græssede enge, ses de kun vokse uden for dyrenes rækkevidde.

Tildækning: Rød Hestehov kan muligvis også bekæmpes ved tildækning med sort plast, der forhindrer planternes fotosyntese.

Skygning
: Rød Hestehov kan også i nogen grad udskygges ved plantning af træer. Træerne skal kunne tåle fugtig jordbund, f.eks. Rød-El eller Pil. Udplantning langs med vandløb kræver kommunens tilladelse. Træernes skygge kan svække planten, men det er ikke nok. Slåning, opgravning og lignende er også nødvendigt.

plant

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

 

SÅDAN BEKÆMPER VI RØD HESTEHOV

Det er endnu få steder, at Rød Hestehov anses for at være alvorligt invasiv. I flere kommuner findes planten slet ikke eller er fåtallig, men hvor den findes bliver den let en pestilens. Care4Nature har bekæmpet Rød Hestehov med succes ved hård slåning kombineret med overvågning. Rød hestehov kan også bekæmpes ved græsning.

 

Ring til os på 28 10 21 88 for et uforpligtende tilbud om hvordan vi kan hjælpe dig med at udrydde Rød Hestehov hos dig!

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere