Bekæmpelse af invasive arter

 

Invasive arter er superukrudt, som er meget svært at udrydde, succes i bekæmpelse opnås bedst med et godt kendskab til de invasive arter og brugbare bekæmpelsesmetoder. Care4Natures kursus i bekæmpelse af invasive arter er en grundig indføring i de problemstillinger som invasive arter byder os. Kurset sigter på at give deltager et brugbart redskab, så de kan optimere deres indsats mod de invasive arter og udrydde dem, samtidig med at de hindrer spredning, geninvasion og sikrer overlevelsen af de hjemmehørende arter på lokaliteten. Kurset kan eksempelvis omhandle problemtiske arter som Gyldenris, Japansk Pileurt, Rynket Rose eller Kæmpe-Bjørneklo (se separat side for sidstnævnte her)

Eksempel på indhold:

• Fremlæggelse af artens baggrund, økologi og hvorfor planten er så problematisk.

• Overblik over det specifikke områdes situation inklusiv gennemgang af de enkelte bestande.

• Kursus i genkendelse af planten i alle dens stadier samt forvekslingsmuligheder.

• Gennemgang af forskellige bekæmpelsesmetoder og kursus i, hvordan man udvælger den rigtige metode for hver enkel bestand, så udryddelse sikres.

plant

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

 

CARE4NATURE TILBYDER:

Care4Nature tilbyder kursus både i teori og praksis indenfor: registrering, naturpleje, bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og håndtering af invasive arter.

 

Ring til os på +45 28 10 21 88 for at høre nærmere om vores kursus-tilbud.

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere