Plantebestemmelse

Care4Natures kursus i Plantebestemmelse er tiltænkt kommunale naturmedarbejdere, der skal rustes til at vurdere naturområder, som ligger på kanten af naturbeskyttelsesloven og registrere §3-områder til brug i sagsbehandling. Kurset forløber over to dage, inkluderer feltekskursioner og opgraderer medarbejderne til at kunne skelne mellem natur og kultur på et fagligt grundlag.

Eksempel på indhold:

• Gennemgang af hvad, der er omfattet naturbeskyttelsesloven, herunder størrelse og artskriteriet.

• Gennemgang af hvordan man registrerer natur og af specifikke registreringsmetoder

• Kursus i at skelne kultur og natur ud fra fysiske strukturer, samt via de oftest forekommende natur- og kultur-arter.

• Ekskursioner til udvalgte lokaliteter, som evt. kan udvælges af kunden ud fra et specifikt ønske

• Kursus i plantebestemmelse ud fra det indsamlede materiale ved hjælp af bestemmelsesværker. Dette inkluderer bl.a. forklaring af de væsentligste plantekarakteristiske træk.

• Gennemgang af vigtige naturtypiske arter og genkendelse af disse

• Grundig gennemgang af cases fra ekskursionerne.

plant
 

CARE4NATURE TILBYDER:

Care4Nature tilbyder kursus både i teori og praksis indenfor: registrering, naturpleje, bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og håndtering af invasive arter.

 

Ring til os på +45 28 10 21 88 for at høre nærmere om vores kursus-tilbud.

 

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere