fbpx

Biodiversitet

Det er vigtigt at vi gør noget for naturen så der også er noget til de næste mange generationer

Biodiversitet

Det er vigtigt at vi gør noget for naturen så der også er noget til de næste mange generationer
Naturpleje-plejeplaner-box

Plejeplaner

En god plejeplan er det bedste udgangspunkt til at sikre et naturområdets værdier og bevare dem til vores efterkommere.

Rydning-mobil-top

Rydning

Pilesump, tilgroede overdrev, kystskrænter eller bynære krat, kræver alle specielle maskiner og særlig indsigt at rydde.

Naturpleje-slaaning-hoeslet-box

Slåning & høslet

Høslæt er den ultimative måde at pleje et naturområde på og sikre at de sjældne arter trives.

Naturpleje-faeldning-box

Træfældning

Træpleje udføres af vores dygtige arborister med stor erfaring i alle former for beskæring af træer, vanskelig træfældning og stormfald.

Naturpleje-pleje-af-soeer-box

Pleje af søer

Når mere end 40% af en sø skygges, forsvinder insekter og padder – vi sørger for at der atter bliver lysåbent.

Naturpleje-byhaver-box

Naturhaver

Drømmer du om en mere vild have med plads til dansk natur, sommerfugle og mere biodiversitet.

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Det måles som regel i antal arter i et område, men det er også de interaktioner der foregår imellem arterne. Mange arter og interaktioner i et område giver området en høj biodiversitet mens det omvendte gør sig gældende med få arter og interaktioner. 

Vi har siden 1850 mistet mere end 340 arter
Den biologiske mangfoldighed er desværre i stærk tilbagegang
 og mange taler om den sjette masseuddøen. Danmark er kun 0,4% af landarealet oprindelig natur og vi har siden 1850 mistet mere end 340 arter pga. opdyrkning af jorden, ødelæggelse af planter og dyrs naturlige leveområde, og tilgroning. 

Derfor støtter vi den Danske natur og frikøbte 1000m2 i 2021.

2019-06-11 11.53.01
Naturpleje-loesning-4

Det kræver naturpleje at bibeholde biodiversiteten

Naturpleje er en række indgreb der fortages i naturen med henblik på at bevare naturen, enten i sin oprindelige form, eller ved at tilføje nye elementer, der vil være med til at øge et naturområdes-, eller arternes bæredygtighed. En af de allerstørste udfordringer vi står overfor i den danske natur er, at der er for mange næringsstoffer og for få græssende husdyr. Faktorer der begge fører til at naturen gror til. Det betyder at rigtig mange af de små plantearter, der typisk ikke bliver mere end 5-10 cm høje, bliver skygget og udkonkurreret af større arter, f.eks. brændenælder, der bliver op til 2 meter høje. Ved naturpleje standses denne udvikling ved at fjerne de store planter, hvorved den naturlige balance genoprettes.

Hvad er udfordringerne

Et af de typiske tiltag i naturpleje er et engangsindgreb, hvor træer der udskygger urtevegetationen skæres ned ved roden. Dette medfører oftest at træet ikke dør, men tværtimod skyder op fra roden og danner buske i stedet for træer. Det betyder at hvor der før var træer med kroner i 4-5 meters højde, er der nu lave buske med kroner i jordhøjde. Dette medfører en meget mere intens skygge og en dårligere situation for urtevegetationen under træerne.

Tidens naturpleje
Et andet problem er, at meget af tidens naturpleje foregår med slagleklipper, som kværner og findeler den slåede vegetation i små stykker. Man kan f.eks. antage, at der på en eng findes 30 forskellige planter, og at der på 5 af disse planter lever 5 insektarter. Ved slåning med en slagleklipper bliver alle disse insekters æg og larver slået ihjel pga. slagleklipperens voldsomme klipning.

Udover denne skadeeffekt, findeles alt materiale således at man ikke har mulighed for at fjerne det. Det afslåede græs efterlades i tykke måtter, som kvæler alle planter på nær grove urter og græs. Denne meget drastiske metode praktiseres desværre uhyggeligt mange steder og efterlader en natur fyldt med græs og grove planter som tidsler og brændenælder, og stort set helt uden andre blomster. Det ser pænt og velholdt ud, men al mangfoldigheden forsvinder hurtigt.

Naturpleje-1
Naturpleje-udfordringer-taet-krat-2

Den eksisterende naturpleje
Et tredje problem er at eksisterende naturpleje, som har været praktiseret i mange år, ikke altid er gunstig for naturen. Meget af naturplejen har mere karakter af landskabspleje end naturpleje. Typisk rydder man et krat på en bakke eller en pilesump i en mose, hvilket virkelig ser ud af noget, men som ikke reelt forbedrer vilkårene for de arter, der er presset på lokaliteten. De trængte arter er for længst forsvundet i det tætte krat, så at fjerne krattet ændrer ikke noget, med mindre denne indsats følges op af en indsats på det åbne område, hvor de trængte arter står. Endvidere gavnes naturen ikke af indgrebet, fordi der sjældent følges op på indsatsen.

Næringskrævende urter
Et ryddet område vil lynhurtigt gro til i grove næringskrævende urter, da rydningen frigiver en masse næringsstoffer, endvidere vil det ofte springe i krat igen, da der sker rodskydning fra stødene. Status er at fem år efter et plejeindgreb, kan indsatsen ikke ses, krattet er blevet tættere (fordi 20 skud fra en stub fylder mere end et skud) og at den natur der skulle forbedres ved plejeindgrebet ikke har fået det bedre.

Desværre er de fleste problemer i naturen blevet til en slags “folkesygdom”, som de fleste simpelthen har lært at leve med. Selvom der ikke er tale om voldsomme problemer, som f.eks. bjørneklo der ligefrem er skadelig for mennesker, er der en masse arter, der bare forsvinder fordi det almindelige menneske ikke er bevidst om at de skal bevares. Dette gør problemet meget vanskeligt at tage hånd om, da der ikke er mange der skænker problemet en tanke.

En alvorlig udfordring
Det er en alvorlig udfordring at det generelle forfald i naturen foregår forholdsvist ubemærket. Den danske natur skriger på naturplejere, som har indsigt og på visionære beslutningstagere, som har mandsmod til at sætte truede naturarealer højere end kortsigtede økonomiske værdier.

Naturpleje-maskine-3
Naturpleje-overdrev-tilgroning-3

Care4Natures løsning

Care4Natures tilgang til naturpleje er først at gennemgå området nøje og identificere de største problemer på lokaliteten, hvilke arter der er trængte og dernæst udforme en plan for, hvordan plejen skal ske. 99,9% af alle problemerne med den trængte natur kan tilskrives et alt for højt næringsstofniveau (hvilket er en konsekvens af landbrugets massive udledning af kvælstof). Derfor er Care4Natures strategi altid ”max fjernelse af biomasse”, dvs alt der klippes og beskæres skal væk fra området, da det på lang sigt gøder jorden, når det bliver omsat.

Høslæt på græsland, enge og overdrev, hvor vegetationen skånsomt klippes ned og fjernes er en særdeles effektiv måde til at udpine jorden og forbedre betingelserne for blomsterne. Allerede efter få år med høslæt indfinder der sig ofte masser af blomster og tilhørende sommerfugle.

På tilgroede arealer fælder vi træerne, som flishugges, hvorefter flisen fjernes. Tætte tornede krat med slåen eller brombær kræver en flerårig indsats, hvor der først knuses, hvorefter arealet skal slås et par sæsoner, før krattet er væk.

Vi argumenterer altid for at plejen foregår over en årrække, så der sker en massiv udpining af området, samtidig med at det sikres at alle plejetiltagene har den ønskede effekt, f.eks. at nedskårne træer skæres gentagne gange til de dør, hvis de mod forventning har overlevet første behandling.

Udarbejdelse af plejeplaner indgår også som en naturlig del i Care4Natures naturplejekoncept.

Care4Natures vision om biodiversitet

Som vi ser det, er udfordringen med naturpleje den største i dagens naturforvaltning mod bevarelse af biodiversiteten. Den gode natur skal bevares og de sårbare arter skal beskyttes, før de og biodiversiteten forsvinder. Vi kan ikke forsvare overfor kommende generationer at vi undlod at redde naturen, mens det endnu var muligt.

Naturplejen driver værket
Det er naturpleje, der driver værket for Care4Nature. Det er det Care4Nature er sat til verdenen for. Det er dér vi gerne vil ud og gøre en forskel. At gøre naturen til en stor oplevelse for alle og sikre at de hjemmehørende arter trives.

En buket blomster
Naturen skal genskabes således, at du kan plukke en buket blomster, uanset hvor du går, hvilket næsten er umuligt nu om dage. Hvor du for 30 år siden kunne plukke mindst 20 forskellige smukke blomster, i en hvilken som helst vejkant, findes i dag kun 5 store grove planter, som ingen vil have i en buket. Du skal kunne slå dig ned i et tæppe af blomster, uden at bekymre dig om hverken brændenælder, tidsler eller bjørneklo.

Naturpleje er noget der tager tid og kræver god planlægning, holdbare løsninger og vedholdenhed for at få de bedste resultater – Alt sammen fanebærere for Care4Natures mål og vision.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn
Naturpleje-vision-nikkende-kobjaelde