fbpx

Persondatapolitik

Persondataloven i Care4Nature
Det er Care4Natures målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Care4Nature håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på Care4Natures hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

Hvad er personlige oplysninger?
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler Care4Nature personoplysninger?
Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Care4Nature indsamle og udveksle personoplysninger om dig på tværs af vores markedsføringsplatforme (sociale medier, søgemaskiner, nyhedsbrev med flere) og på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.
 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.
 • Ved at du tilmelder dig et af Care4Natures arrangementer.
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i forbindelse med Care4Natures tjenester, arrangementer, markedsførings heraf eller kommunikation med Care4Nature.

I den forbindelse kan Care4Nature blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse).
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.
 • Online aktiviteter på hjemmesiden.
 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Care4Nature.
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

Care4Nature behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger Care4Nature personoplysningerne til?
Care4Nature bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for at Care4Nature behandler dine personoplysningerne?
Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Care4Nature personoplysninger til?
De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites som vi driver anvendes kun af Care4Nature. Care4Nature videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Care4Nature benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Se kontaktinformation nedenfor.

Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvem er dataansvarlig og hvordan kommer jeg i kontakt med Care4Nature
Care4Nature (CVR: 37 83 41 22 ), Risbystræde 20, 2620 Albertslund er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Data Protection Officer (DPO) i Erhvervshuset er Hans Wernberg som kan kontaktes på hw@care4nature.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Du kan kontakte Care4Nature på T: 28102188 | E: hw@care4nature.dk