fbpx

Pleje af søer

Når mere end 40% af en sø skygges, forsvinder insekter og padder – vi sørger for at der atter bliver lysåbent

Pleje af søer

Når mere end 40% af en sø skygges, forsvinder insekter og padder – vi sørger for at der atter bliver lysåbent

Pleje af søer

De danske søer lider under for meget næring og for meget skygge. Dette går hårdt ud over padder og insekter der er i voldsom tilbagegang. Inden vi går i gang med at pleje undersøger vi altid om der skal tages særlige hensyn. Ved en rekreativ pleje af en sø, hvor der primært tages landskabelige hensyn, forsøger vi at tilgodese mest mulig natur. Når vi plejer med henblik på at forbedre naturkvaliteten, sker der altid en rydning på sydsiden og en fjernelse af mest mulig biomasse fra søen.

Vi plejer søer med både le og maskiner. Leen bruger vi når der skal tages særlige hensyn og plejen skal udføres skånsomt. Maskinerne bringer vi i spil, når der ikke er særlige hensyn der taler imod. Er der voldsom tilgroning af vandfladen med typisk tagrør og dunhammer, bruger vi gerne en minigraver til at trække planterne op med.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn
Pleje-af-soeer-1

Biodiversitet

Rydning

Naturpleje-slaaning-hoeslet-box

Slåning & høslet

Naturpleje-faeldning-box

Træfældning

Naturpleje-plejeplaner-box

Plejeplaner

Naturpleje-byhaver-box

Naturhaver