fbpx

Plejeplaner

En god plejeplan er det bedste udgangspunkt til at sikre et naturområdets værdier og bevare dem til vores efterkommere

Plejeplaner

En god plejeplan er det bedste udgangspunkt til at sikre et naturområdets værdier

Plejeplaner

Care4Natures plejeplaner bygger på et solidt kendskab til den danske natur. Vi starter altid med en grundig undersøgelse af et områdes botaniske værdier. Dette suppleres med undersøgelser af insekter, fugle og padder eller andre artsgrupper der er vigtige at bevare på stedet. På baggrund af denne kortlægning af eksisterende og potentielle naturværdier, samt eventuelle trusler, udarbejdes plejeplanen.

Vores plejeplaner er helhedsløsninger for naturområdet, der øger naturkvaliteten, forbedrer levesteder for dyr og planter og dermed sikrer den biologiske mangfoldighed. Med vores mangeårige erfaring i naturpleje og bekæmpelse af invasive arter giver vi meget præcise anvisninger på hvorledes og hvornår plejen skal udføres.

Plejeplanens målsætninger og tiltag illustreres i en professionelt opsat rapport med kort, grafer og fotos, hvor hvert enkelt delområde eller art nøje beskrives.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn

Biodiversitet

Rydning

Naturpleje-slaaning-hoeslet-box

Slåning & høslet

Naturpleje-faeldning-box

Træfældning

Naturpleje-pleje-af-soeer-box

Pleje af søer

Naturpleje-byhaver-box

Naturhaver