priser

Care4Nature tilbyder, til meget konkurrencedygtige priser, en bred vifte af yderst kompetente løsninger indenfor naturpleje, udryddelse af invasive arter og naturgenopretning til både kommuner og den private sektor. 

Priser

Vores priser er enten skræddersyede tilbud eller afregnes på timebasis, med en timepris på 365-550 kr., afhængig af opgavens karakter. Desuden tilbyder vi også videreformidlingen af vores ekspertise i form af kurser indenfor alle disse områder. Priser fra 10.000 kr (ekskl. moms).

Følgende er en oversigt over hvad Care4Nature tilbyder:

Registrering

Ofte det første skridt mod planlægning af forbedret natur, og er også nødvendig før evt. planlægning af indgreb.

Pris: Udføres på timebasis hvis ikke registrering indgår i forbindelse med et større naturprojekt.

Naturplejeplaner, indsatsplaner og naturgenopretning

Care4Nature tilbyder alle aspekter i planlægningen af naturpleje, bekæmpelse af invasive arter (indsatsplaner) og naturgenopretning. Naturplejeplaner beskriver den optimale pleje af eksempelvis et vådområde, så naturkvaliteten øges straks og på længere sigt, og det sikres at der tages de nødvendige hensyn til naturen og de enkelte arter. Indsatsplaner beskriver udryddelsen af invasive arter fra a-z, så bekæmpelsen optimeres og udryddelse sikres indenfor en veldefineret tidsramme.

Planlægning af naturgenopretning udføres med udgangspunkt i den oprindelige natur på stedet og med fokus på at lade området finde tilbage til en naturlig tilstand.

Pris: Priserne afhænger af projektets størrelse og der afgives tilbud for en total løsning.

Rydning

Care4Nature tilbyder rydning enten som engangsindgreb eller som en helhedsløsning, hvor der følges op på nedskæringen og ringningen, så genskud forhindres. Rydning foretages altid med henblik på maksimal fjernelse af træ, der enten køres væk eller afbrændes som en del af løsningen, eller indsamles til senere afhentning.

Pris: Prisen fastsættes enten for hele løsningen eller på timebasis.

Slåning

Care4Nature tilbyder slåning af enge, moser, overdrev, vandløb, søbredder og lignende, enten som naturpleje eller bekæmpelse af invasive arter (f.eks. Gyldenris, Rød Hestehov og Lupin). Care4Nature tilbyder enten CO2-neutral slåning med le eller slåning med traditionelle maskiner, og altid med henblik på maksimal fjernelse af materiale, der enten kørers væk eller indsamles og afbrændes. Slåning tilbydes enten som engangsindgreb eller som helhedsløsning, hvor området slås med et ønsket interval årligt.

Pris: Prisen afhænger naturligvis antallet af slåninger. Antallet fastsættes evt. i samråd med Care4Nature. Prisen kan enten fastsættes for hele løsningen eller på timebasis.

Udryddelse af bjørneklo

Care4Natures bjørneklobekæmpelse består af skærmkapning, rodstikning og evt. afbrænding.

Care4Natures løsninger resulterer i at man kan forvente udryddelse af bestandene efter 3-5 års indsats.

Pris: Prisen beregnes på baggrund af plantetætheden og tilgængeligheden af bestandene. Der er dog en fast start-pris for besigtigelse og vurdering af bestandene på 1000 kr.

Udryddelse af Rynket Rose, Japansk/Kæmpe-Pileurt, Glansbladet Hæg, Gyvel og andre invasive arter

Bekæmpelsesmetoden af Rynket Rose, Japansk/Kæmpe-Pileurt, Glansbladet Hæg, Gyvel og andre invasive arter afhænger af alderen, størrelsen og tætheden af bestandene/individerne samt. Det er altid muligt at vælge mellem engangsindgreb eller helhedsløsninger med udryddelse over flere år, men generelt vil Care4Nature altid anbefale en langsigtet løsning i bekæmpelsen af invasive arter.

Pris: Prisen afhænger af hvilken metode der vælges i samråd med Care4Nature og om der er tale om en helhedsløsning eller et engangsindgreb. Der er dog en fast start-pris for besigtigelse og vurdering af bestandene på 1000 kr.

Kursus

Care4Nature tilbyder også skræddersyede kurser indenfor de ekspertiseområder vi arbejder med.

Pris: Et skræddersyet fire timers kursus koster ca. 10.000 kr (ekskl. moms) plus tillæg for inddragelse af eventuelle undersøgelseslokaliteter. Et heldagskursus inkl. indragelse af tre undersøgelseslokaliteter koster 25.000 kr (ekskl. moms).

 

plant

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere