Udførte projekter

Herunder kan du læse om de projekter Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008. De fleste af vores kunder vender tilbage år efter år med nye opgaver eller opfølgende arbejde på tidligere udførste projekter. Det ser vi som et udtryk for, at de er meget tilfredse med vores arbejde, og det er vi meget glade for :). Klik på projekterne markeret med fed skrift, for at få en uddybning.

Invasive arter

Rådgivning

(registrering, tilsyn, udarbejdelse af indsatsplan, bekæmpelsesplan el. a.)

•    Aalborg Kommune (KB, JP, GH, SG, IG og RR)
•    Ballerup Kommune (KB)
•    Bornholms Regionskommune (KB)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Greve Kommune (KB)
•    Halsnæs Kommune (KB)
•    Kolding Kommune (KB)
 
•    Naturstyrelsen - udarbejdelse af hjemmeside (KB og VP)
 
 

Praktisk bekæmpelse

(rodstikning, afdækning, skærmkapning, slåning)

•    Aalborg Kommune (KB og SG)
•    Albertslund Kommune (KB)
•    Ballerup Kommune (KB og JP)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Furesø Kommune (KB og SG)
•    Gladsaxe Kommune (KB og JP)
•    Glostrup Kommune (KB)
•    Gribskov Kommune (RR)
•    Herlev Kommune (KB)
•    Hvidovre Kommune (KB)
•    Høje-Taastrup Kommune (KB)
•    Kalundborg Kommune (KB)
•    Kolding Kommune (KB)
•    Københavns Kommune (KB og SG)
•    Odense Kommune (KB)
•    Rudersdal Kommune (KB)
•    Solrød Kommune (KB, JP og RR)

•    Birkerød Menighedsråd (KB)
•    Måløv Bylaug (JP)
•    Grundejerforening Digterparken (KB)
•    Solhjem behandlingshjem (KB)
•    Flyvestation Værløse (KB)
•    A. Enggaard A/S (KB)
•    Region Hovedstaden (KB)
•    HOFOR (KB)
•    Forsyning Allerød-Rudersdal (KB)
•    Forsyning Ballerup (KB)
•    Forsyning Helsingør (KB)
•    Nordvand (KB og JP)
•    Vestforbrændingen Frederikssund (KB)
•    Vestforbrændingen Glostrup (KB)
•    Vestforbrændingen Ølstykke (KB)
•    Arkil A/S (KB)
•    Vejdirektoratet (KB)
 

Naturpleje

Rådgivning

(udarbejdelse af plejeplaner, rådgivning ifm. grønt partnerskab, fundraising m.m.)


•    Ballerup Kommune
•    Helsingør Kommune

Praktisk udførelse af naturpleje

(kratrydning, rørskær m. le, slåning, hegnslinje)


•    Solrød Kommune (hedepleje)
•    Aalborg Kommune (hedepleje)
•    Ballerup Kommune (kratrydning i søer og på gravhøj)
•    Helsingør Kommune (kratrydning på hængesæk og hegning)
•    Naturstyrelsen (kratrydning på hængesæk)
•    Hvidovre Kommune (høslæt på strandeng)

Registrering

Registrering af natur

(§3 områder, Devano m.m.)


•    Gribskov Kommune
•    Halsnæs Kommune
•    Hillerød Kommune
•    Helsingør Kommune
•    DMU
•    Miljøcenter Roskilde

Datahåndtering og indtastning


•    Gribskov Kommune
•    Hillerød Kommune

Kursus

Kursus i bekæmpelse af invasive planter


•    Albertslund Kommune
•    Assens Kommune
•    Ballerup Kommune
•    Bornholms Regionskommune
•    Egedal Kommune
•    Faaborg-Midtfyn Kommune
•    Furesø Kommune
•    Greve Kommune
•    Hvidovre Kommune
•    Høje-Taastrup Kommune
•    Kalundborg Kommune

•    Københavns Energi

Kursus i naturpleje/leslåning


•    Albertslund Kommune
•    Hvidovre Kommune
KB=Kæmpe-Bjørneklo, JP=Japansk Pileurt, GH=Glansbladet Hæg, SG= Sildig – og Kanadisk Gyldenris, IG = Invasiv Gyvel, RR= Rynket Rose, VP = Vild Pastinak
plant

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere