fbpx

Projekter

Herunder kan du læse om de projekter, som Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008. De fleste af vores kunder vender tilbage år efter år med nye opgaver eller opfølgende arbejde på tidligere udførte projekter

Projekter

Herunder kan du læse om de projekter, som Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008

Udførte projekter

Herunder kan du læse om de projekter Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008. De fleste af vores kunder vender tilbage år efter år med nye opgaver eller opfølgende arbejde på tidligere udførte projekter. Det ser vi som et udtryk for, at de er meget tilfredse med vores arbejde, og det er vi meget glade for.

Forklaring til forkortelser
KB=Kæmpe-Bjørneklo, JP=Japansk Pileurt, GH=Glansbladet Hæg, SG= Sildig og Canadisk Gyldenris, IG = Invasiv Gyvel, RR= Rynket Rose (hybenrose), VP = Vild Pastinak, RH= Rød Hestehov, AB= Armensk brombær, LG= Lundgylden IA= Invasive arter.

Share on facebook
Del på Facebook
Share on pinterest
Gem på Pinterest
Share on linkedin
Del på LinkedIn
Projekter-slaaning-maskine

Projekter -
invasive planter

Rådgivning
(registrering, tilsyn, udarbejdelse af indsatsplan, bekæmpelsesplan el. a.)

•    Aabenraa Kommune (JP)
•    Allerød Kommune (JP)
•    Assens Kommune (KB)
•    Ballerup Kommune (KB og JP)
•    Bornholms Regionskommune (KB og IA)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Faxe Kommune (JP)
•    Greve Kommune (KB)
•    Gribskov Kommune (KB)
•    Halsnæs Kommune (KB)
•    Herlev Kommune (KB)
•    Hillerød Kommune (KB)
•    Hvidovre Kommune (IA)
•    Høje-Taastrup Kommune (JP)
•    Kolding Kommune (KB)
•    Københavns Kommune (IA og SG)
•    Naturstyrelsen – hjemmeside (KB, SG og VP)
•    Odense Kommune (KB)
•    Odsherred Kommune (JP og IA)
•    Silkeborg Kommune (JP)
•    Skanderborg Kommune (JP)
•    Solrød Kommune (JP)
•    Struer Kommune (KB)
•    Miljøstyrelsen – projekter (IA, AB)
 
 
•    Kallerup grusgrav (KB)
•    Hjulsminde (KB)
•    HTK MEC (KB)
•    Advokaterna (JP)
•    Svana (KB) 
•    SBJV (IA)
•    Jersie Strand grundejerforening (JP)
•    Gardenhøj grundejerforening (JP)

Praktisk bekæmpelse
(rodstikning, afdækning, skærmkapning, slåning, mm)

•    Aalborg Kommune (KB, SG og IA)
•    Albertslund Kommune (KB)
•    Assens Kommune (KB)
•    Ballerup Kommune (KB, JP, AB, VP og IA)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Faxe Kommune (KB)
•    Frederikssund Kommune (KB)
•    Furesø Kommune (KB og SG)
•    Gladsaxe Kommune (KB, JP, LG og IA)
•    Glostrup Kommune (KB og IA)
•    Gribskov Kommune (RR)
•    Halsnæs Kommune (AB)
•    Helsingør Kommune (KB)
•    Herlev Kommune (KB)
•    Hvidovre Kommune (KB)
•    Høje-Taastrup Kommune (KB)
•    Kalundborg Kommune (KB)
•    Kolding Kommune (KB)
•    Københavns Kommune (KB og SG)
•    Lyngby-Taarbæk Kommune (JP)
•    Nyborg Kommune (KB)
•    Næstved Kommune (KB)
•    Odense Kommune (KB)
•    Odsherred Kommune (JP)
•    Rudersdal Kommune (KB)
•    Rødovre Kommune (JP)
•    Silkeborg Kommune (JP)
•    Solrød Kommune (KB, JP og RR)
•    Sorø Kommune (KB)
•    Stevns Kommune (KB)
•    Vordingborg Kommune (KB)
 
 
•    Birkerød Menighedsråd (KB)
•    Birkerød rideskole (KB)
•    Midtsjællands Efterskole (KB)
•    Novo Nordisk (KB)
•    Keolis (KB)
•    Grøn Enterprise (KB)
•    Ejerlaug Vandtårnsvej (KB)
•    Vibo Lodsejerlaug (VG og RR)
•    Måløv Bylaug (JP)
•    Sjælsø gruppen (KB)
•    Grundejerforening Digterparken (KB)
•    Solhjem behandlingshjem (KB)
•    Højbjerghus (KB)
•    Flyvestation Værløse (KB)
•    A. Enggaard A/S (KB)
•    GRF Tofterne Jyllinge (KB)
•    NEMP A/S (JP)
•    Amager Resourcecenter (JP)
•    Struers (KB)
•    DK Beton (KB)
•    Kirkegaard A/S (KB)
•    Megahouse (KB)
•    Fonden Grantoftegård (KB)
•    Projekt Fire (JP)
•    Region Hovedstaden (KB)
•    Ejendomsvirke (KB)
•    Københavns ejendomme (KB)
•    Næsteved ejendomme (KB)
•    Dan Mark Ejendomme (KB)
•    Freja ejendomme (KB)
•    Thougaard ejendomme Aps (KB)
•    Arkitektgruppen (KB)
•    DOMEA (KB)
•    HOFOR (KB)
•    Arkil (KB)
•    ARC (JP)
•    Alm. Brand Bank (KB)
•    City trafik Nyavedøre (KB)
•    Pec-services (KB)
•    Gladsaxe stadion (KB)
•    Bistrup renseanlæg (KB)
•    Måløv rens A/S (KB)
•    Forsyning Allerød-Rudersdal (KB)

•    Forsyning Ballerup (KB)
•    Forsyning Helsingør (KB og JP)
•    Nordvand (KB og JP)
•    Energinet (JP)
•    Vestforbrændingen Frederikssund (KB)
•    Vestforbrændingen Glostrup (KB)
•    Vestforbrændingen Ølstykke (KB)
•    Arkil A/S (KB)
•    Nordsjællands Park og Vej (JP)
•    Vejdirektoratet (KB og JP)

Projekter - biodiversitet

Rådgivning
(udarbejdelse af plejeplaner,  rådgivning ifm. naturtyper, hjemmehørende planter, grønt partnerskab, fundraising m.m.)

•    Ballerup Kommune
•    Glostrup Kommune
•    Helsingør Kommune
•    Hvidovre Kommune
•    Hørsholm Kommune
•    Lyngby-Taarbæk Kommune
•    Nordfyns Kommune


•    Skærby
•    Lottesminde gruppen
•    Agenda Center Albertslund
•    Dansk Miljørådgivning

Praktisk udførelse af naturpleje
(kratrydning, rørskær m. le, slåning, hegnslinje, blomstereng, mm)

•    Aalborg Kommune (hedepleje, og rydning af mose)
•    Albertslund Kommune (Høslæt)
•    Ballerup Kommune (kratrydning i søer, mose, hængesæk og på gravhøj, træfældning og høslæt
•    Faxe Kommune (høslæt, rydning, træfældning, slåning og beplantning)
•    Furesø Kommune (høslæt)
•    Gladsaxe Kommune (høslæt og rydning af mose)
•    Glostrup Kommune (høslæt)
•    Greve Kommune (høslæt og hedepleje)
•    Gribskov Kommune (høslæt og rydning)
•    Halsnæs Kommune (Overvågning af grævlingehøj)
•    Helsingør Kommune (kratrydning på hængesæk, høslæt, hegning og fjernelse af førne i orkidékær)
•    Herlev Kommune (høslæt og sø-restaurering)
•    Hillerød Kommune (høslæt og kratrydning på hængesæk)
•    Hjørring Kommune (høslæt)
•    Holbæk Kommune (Rydning på gravhøj)
•    Hvidovre Kommune (høslæt på strandeng)

•    Kalundborg Kommune (høslæt)
•    København Kommune (høslæt)
•    Lejre Kommune (høslæt og buskrydning af løgfrø-vandhul)
•    Lyngby-Taarbæk Kommune (høslæt på overdrev)
•    Randers Kommune (høslæt)
•    Rudersdal Kommune (høslæt, rydning af elleopvækst)
•    Solrød Kommune (hedepleje, rydning lang bæk)

•    Sortemosen Skov Grundejerforening (pleje af hængesæk og mose)
•    Københavns ejendomme (træfældning)
•    Danmarks Naturfond (pleje af mose)
•    Egelund slot (høslæt)
•    Amphi (pleje af paddehuller og slåning)
•    Naturstyrelsen (kratrydning på hængesæk)
•    Grundejerforeningen Sandet (fjerne tagrør i mose og havn)
•    Nordsjællands park og vej (høslæt)
•    Novo Nordisk (naturpleje, pleje af gravhøj)
•    Boligforenings Lehmansvænge (træbeskæring)
•    Kroppedal museum (høslæt)
•    Novafos (etablering af blomstereng)

Projekter - registrering

Registrering af natur
(§3 områder, Devano m.m.)

•    Albertslund Kommune
•    Ballerup Kommune
•    Gribskov Kommune
•    Halsnæs Kommune
•    Helsingør Kommune

•    Hillerød Kommune
•    Københavns Kommune
•    Nordfyns Kommune
•    DMU
•    Miljøcenter Roskilde


•    Amphi

Datahåndtering og indtastning

•    Gribskov Kommune
•    Hillerød Kommune

Projekter - kurser og foredrag

Kursus/foredrag i bekæmpelse af invasive planter

•    Aalborg Kommune
•    Albertslund Kommune
•    Assens Kommune
•    Ballerup Kommune
•    Bornholms Regionskommune
•    Egedal Kommune
•    Furesø Kommune
•    Faaborg-Midtfyn Kommune
•    Gladsaxe Kommune
•    Greve Kommune
•    Halsnæs Kommune
•    Hvidovre Kommune
•    Høje-Taastrup Kommune

•    Kalundborg Kommune
•    Kolding Kommune
•    København Kommune
•    Lyngby-Taarbæk Kommune 
•    Rudersdal Kommune

•    Skovskolen
•    Naturstyrelsen
•    Hede Danmark
•    Dansk maskinentreprenør
•    JA
•    Københavns Energi

Kursus/foredrag i Biodiversitet/naturpleje/leslåning

•    Albertslund Kommune
•    Gladsaxe Kommune
•    Glostrup Kommune
•    Helsingør Kommune
•    Hvidovre Kommune
•    Lyngby-Taarbæk Kommune

•    Skovskolen
•    EnviNa
•    Haveselskabet
•    Amu Nordjylland
•    Grundejerforeningen Ryget Skovby

Kursus i registrering

•    København Kommune

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature