fbpx
Projekter-top

Projekter

Herunder kan du læse om de projekter, som Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008. De fleste af vores kunder vender tilbage år efter år med nye opgaver eller opfølgende arbejde på tidligere udførte projekter

Projekter

Herunder kan du læse om de projekter, som Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008

Udførte projekter

Herunder kan du læse om de projekter Care4Nature har udført siden grundlæggelsen i 2008. De fleste af vores kunder vender tilbage år efter år med nye opgaver eller opfølgende arbejde på tidligere udførte projekter. Det ser vi som et udtryk for, at de er meget tilfredse med vores arbejde, og det er vi meget glade for.

Forklaring til forkortelser
KB=Kæmpe-Bjørneklo, JP=Japansk Pileurt, GH=Glansbladet Hæg, SG= Sildig og Canadisk Gyldenris, IG = Invasiv Gyvel, RR= Rynket Rose (hybenrose), VP = Vild Pastinak.

Share on facebook
Del på Facebook
Share on pinterest
Gem på Pinterest
Share on linkedin
Del på LinkedIn
Projekter-slaaning-maskine

Projekter -
invasive planter

Rådgivning
(registrering, tilsyn, udarbejdelse af indsatsplan, bekæmpelsesplan el. a.)

•    Ballerup Kommune (KB)
•    Bornholms Regionskommune (KB)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Greve Kommune (KB)
•    Halsnæs Kommune (KB)
•    Kolding Kommune (KB)
•    Naturstyrelsen – udarbejdelse af hjemmeside (KB og VP)
 

Praktisk bekæmpelse
(rodstikning, afdækning, skærmkapning, slåning)

•    Aalborg Kommune (KB og SG)
•    Albertslund Kommune (KB)
•    Ballerup Kommune (KB og JP)
•    Egedal Kommune (KB)
•    Furesø Kommune (KB og SG)
•    Gladsaxe Kommune (KB og JP)
•    Glostrup Kommune (KB)
•    Gribskov Kommune (RR)
•    Herlev Kommune (KB)
•    Hvidovre Kommune (KB)
•    Høje-Taastrup Kommune (KB)
•    Kalundborg Kommune (KB)
•    Kolding Kommune (KB)
•    Københavns Kommune (KB og SG)
•    Odense Kommune (KB)
•    Rudersdal Kommune (KB)
•    Solrød Kommune (KB, JP og RR)
•    Birkerød Menighedsråd (KB)
•    Måløv Bylaug (JP)
•    Grundejerforening Digterparken (KB)
•    Solhjem behandlingshjem (KB)
•    Flyvestation Værløse (KB)
•    A. Enggaard A/S (KB)
•    Region Hovedstaden (KB)
•    HOFOR (KB)
•    Forsyning Allerød-Rudersdal (KB)
•    Forsyning Ballerup (KB)
•    Forsyning Helsingør (KB)
•    Nordvand (KB og JP)
•    Vestforbrændingen Frederikssund (KB)
•    Vestforbrændingen Glostrup (KB)
•    Vestforbrændingen Ølstykke (KB)
•    Arkil A/S (KB)
•    Vejdirektoratet (KB)

Projekter - biodiversitet

Rådgivning
(udarbejdelse af plejeplaner, rådgivning ifm. grønt partnerskab, fundraising m.m.)

•    Ballerup Kommune
•    Helsingør Kommune

Praktisk udførelse af naturpleje
(kratrydning, rørskær m. le, slåning, hegnslinje)

•    Solrød Kommune (hedepleje)
•    Aalborg Kommune (hedepleje)
•    Ballerup Kommune (kratrydning i søer og på gravhøj)
•    Helsingør Kommune (kratrydning på hængesæk og hegning)
•    Naturstyrelsen (kratrydning på hængesæk)
•    Hvidovre Kommune (høslæt på strandeng)
•    Lyngby-Taarbæk Kommune (høslæt på overdrev)

Projekter - registrering

Registrering af natur
(§3 områder, Devano m.m.)

•    Gribskov Kommune
•    Halsnæs Kommune
•    Hillerød Kommune
•    Helsingør Kommune
•    Københavns Kommune
•    DMU
•    Miljøcenter Roskilde

Datahåndtering og indtastning

•    Gribskov Kommune
•    Hillerød Kommune

Projekter - kurser

Kursus i bekæmpelse af invasive planter

•    Albertslund Kommune
•    Assens Kommune
•    Ballerup Kommune
•    Bornholms Regionskommune
•    Egedal Kommune
•    Faaborg-Midtfyn Kommune
•    Furesø Kommune
•    Greve Kommune
•    Hvidovre Kommune
•    Høje-Taastrup Kommune
•    Kalundborg Kommune
•    Københavns Energi

Kursus i naturpleje/leslåning

•    Albertslund Kommune
•    Hvidovre Kommune

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature