fbpx

Furesø Kommune

Rådgivning om gyldenris og kæmpe-bjørneklo

Furesø Kommune

Rådgivning om gyldenris og kæmpe-bjørneklo

Ind i kampen mod gyldenris

Den smukke gyldne plante er skidt for naturen og tager livet af andre planter. Derfor har Furesø Kommune erklæret gyldenris krig
Mange synes, at den er så smuk, som den står med sine solgule blomster og gul-grønne blade. Men den gør ikke noget godt for naturen, tværtimod dræber den andre planter og ødelægger biodiversiteten – og derfor skal den fjernes. Det gør man ganske enkelt ved at slå den.

Men inden da har der ligget en helt enorm opgave i at få de mange gyldenris, som findes i hele landet og som man uden problemer kan finde i alle afkroge af Furesø Kommune, fundet og registreret. Så man ved, hvor man skal gå hen med leen. Det arbejde har Care4Nature udført i hele Furesø Kommune.

Furesø har valgt at sætte ind overfor gyldenris, fordi den helt tydeligt breder sig og det er skidt for de andre planter, som ikke kan leve samme sted som gyldenris, forklarer Charlotte Rosenblad Ralund (biolog i Care4Nature).

Gyldenris-nature-3571877
Gyldenris-status-i-danmark-6

Minutiøst arbejde
Bevæbnet med en bunke luftfotos i A4-strørrelse over hele kommunen, delt op i felter af 500 gange 500 meter, har Charlotte flittigt taget alle afkroge af kommunen under sin lup – A4-ark for A4-ark.
Hver gang hun har fundet en plante, en bestand eller nærmest en hel mark af den op til to meter høje plante, har hun sat et kryds på papiret. Og så videre til næste bestand. Næste A4-ark.

“Det er et kæmpe arbejde, men samtidig er det så vigtigt, at man får registret det hele – så man også kan udrydde det hele. For hvis man kun bekæmper halvdelen for eksempel, så vil den anden halvdel jo bare fortsætte med at sprede sig”, forklarer Charlotte.

Står langs veje og haver
Størstedelen af felterne, som udgør Furesø Kommune, har været bevokset med gyldenris.

“De står tit langs vejkanter. Man kan ret ofte se kæmpemæssige bestande langs havekanter og veje eksempelvis. Det er fordi, det er menneskeskabte ting, som går ind og forstyrrer naturens egen balance – og det er en plante som gyldenris altså ekstremt god til at udnytte”, siger Charlotte Rosenblad Ralund.

Faktisk traver Charlotte og hendes kolleger fra Care4Nature op og ned, frem og tilbage gennem kommunen, mens de går på private grunde.

“Folk kan da godt undre sig, hvis de ser mig vade rundt ude på deres jord. Og en del er da også kommet hen og har bedt om en forklaring. Men langt de fleste tager det nu positivt”, siger Charlotte, og fortsætter:
“Man kan ikke tvinge folk til at bekæmpe gyldenris, men ved at kommunen nu gør denne indsats, kan man jo håbe på, at det opfordrer folk til at bekæmpe deres gyldenris-bestande, når de – når vi er færdige med at finde alle planterne og registrere det – får at vide, at de har dem”.

Gyldenris-effektiv-bekæmpelse-1
Graesning-fuldskala-gyldenris-invasion-9

Fakta om gyldenris
Oprindeligt kommer gyldenris fra Nordamerika og vokser i stort set alle typer af natur – moser, enge, marker og helt tør jord. Man finder den dog ikke i skovbunden, da den kræver lys for at overleve. Den bliver mellem 60 centimeter og to meter høj. Den er let genkendelig med gule blomster og smalle, aflange blade op langs stænglen. De blomstrer mellem juli og oktober. En gyldenris-bestand spreder sig cirka 27 centimeter i hver retning om året.

Furesø Kommune går forrest i kampen mod invasive planter
Indsatsen mod gyldenris er en del af en større koordineret indsats mod invasive planter i kommunen. Care4Nature har arbejdet for Furesø Kommune siden 2009 og har været med i en stor del af kampen mod invasive planter, bl.a. har Care4Nature udarbejdet Furesø Kommunes indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo.

Invasive planter fortrænger det eksisterende planteliv og den tilhørende fauna
Hele samarbejdet blev indledt med at Care4Nature var projektkoordinator for det grønnne partnerskabsprojekt ved Søndersø i 2009. Projektet havde tre overordnede mål: 1) at bekæmpe de invasive plantearter, Kæmpe-Bjørneklo, Canadisk- og Sildig Gyldenris, 2) at forbedre områdets rekreative og naturmæssige værdier, 3) at indhente erfaringer med at motivere private lodsejere til at deltage aktivt i bekæmpelse af invasive arter.
Projektet udsprang af, at de invasive plantearter Kæmpe-Bjørneklo og gyldenris var ved at fortrænge det eksisterende planteliv og den tilhørende fauna i området ved Søndersø.  Store arealer var utilgængelige pga. tilgroningen, og flere steder kunne man ikke færdes på stierne uden risiko for at blive forbrændt af Kæmpe-Bjørneklo.

Kaempe-bjoerneklo-blomstring-froe-spredning-skaermkapning
Gyldenris-2

Projektets store succes
Alt i alt har projektet været en stor succes og har skabt lokal opmærksomhed om invasive arters påvirkning på naturen, og hvordan man som privatperson, lodsejer eller virksomhed kan gøre en forskel i bekæmpelsen. Der er sket en konkret forbedring af tilgængeligheden i området eftersom områder, der tidligere har været utilgængelige pga. tætte bevoksninger af Kæmpe-Bjørneklo, nu er fuldstændig åbnet op. Der ses også en øget naturkvalitet og biodiversitet i området, eftersom de naturlige danske arter er begyndt at trives igen, og der er ingen tvivl om at der i fremtiden vil ses en øget blomstrende flora.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature