fbpx

Rydning

Pilesump, tilgroede overdrev, kystskrænter eller bynære krat kræver alle specielle maskiner og særlig indsigt at rydde

Rydning

Pilesump, tilgroede overdrev, kystskrænter eller bynære krat kræver alle specielle maskiner og særlig indsigt at rydde

Rydninger

Rydninger er ofte nødvendige for at åbne tilgroede naturområder op, så lysåbne naturtyper kan genskabes. Med den øgede næringstilførsel, den forøgede temperatur og den manglende græsning, gror mange naturområder til i træer og buske. Rydning af disse arealer kræver særlige maskiner og særlig indsigt. Det er sjældent en god ide at bruge store tunge maskiner, da de kan lave traktose og ødelægger fine mikrostrukturer. Mange af de danske arter der er truet af tilgroning især i vådområder, er tilpasset gradienter i fugtighed, hvilket store maskiner ødelægger, da de trykker det hele fladt.

Vores rydninger er baseret på små maskiner, både til rydning og til fjernelse af materialet. Inden vi går i gang, undersøger vi altid området, så vi undgår færdsel i de mest sårbare områder. Er området for blødt til maskinkørsel, afbrænder vi ofte det nedskårne materiale på stedet.

I bynære krat eller rydning af krat inden afdækning af invasive arter, bruger vi ofte en knuser.

Del på Facebook
Gem på Pinterest
Del på LinkedIn

Biodiversitet

Plejeplaner

Naturpleje-slaaning-hoeslet-box

Slåning & høslet

Naturpleje-faeldning-box

Træfældning

Naturpleje-pleje-af-soeer-box

Pleje af søer

Naturpleje-byhaver-box

Naturhaver