fbpx
2019-10-04 12.26.54

Solrød Kommune

Praktisk indsats mod invasiv pileurt

Solrød Kommune

Praktisk indsats mod invasiv pileurt

Bekæmpelse af pileurt på beskyttet overdrev

Care4Nature har i vinteren 2019 bekæmpet japansk pileurt på et beskyttet overdrev i Solrød Kommune. Kommunen havde fået en henvendelse fra en borger , der havde forsøgt at bekæmpe pileurtbestanden, men som nu opgav kampen. Efter et besøg på området besluttede Solrød Kommune at bekæmpe pileurt bestanden både for at stoppe pileurten i at vokse ind på nabogrundene, men også for at forebygge ødelæggelse af den natur som området indeholder. 

Overdrevet er en del af Solrød Kommunes vigtigste naturområde med Trylleskoven lige på den anden side af vejen. Overdrevet er opdelt i to større arealer, hvor det ene er mere artsrigt, med mange overdrevs-arter som man ønsker at give gode betingelser. Der tages derfor høslet med opsamling 1-2 gange om året, for at udpine jordens næringsindhold, i håb om at arterne vil sprede sig til hele overdrevet. 

2019-12-09 10.27.04

Korrekt bekæmpelse, vedholdenhed og tålmodighed
Når vi skal bekæmpe japansk pileurt er det vigtigt med stort kendskab til planten og valg af bekæmpelsesmetode. Her valgte vi at rydde området omkring pileurtbestanden og gennemgrave hele området, efterfulgt af en afdækning med DuPont’s Plantex platinium fiberdug, specielt udviklet til bekæmpelse af pileurt. Metoden blev valgt fordi bestanden skulle bekæmpes hurtigt, da den stod og bredte sig ind i de tilstødende haver.

Dugen blev lagt i 20cm dybde og dækket med sand, fordi det passede med det omkringliggende sandede område. Dugen skal efterfølgende ligge i minimum 7 år med løbende tilsyn af området, for at sikre at dugen er intakt og pileurten ikke skyder igennem. 

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Kontakt Care4Nature