Naturstyrelsen (kratrydning på hængesæk)

Naturstyrelsen (kratrydning på hængesæk)
Rydning af krat på hængesæk i Uglesø Mose

Naturstyrelsen ejer Uglesø Mose, og hyrede i 2009 Care4Nature til at udføre rydning af krat på hele hængesækken. Rydningen blev udført i den hårde vinter 2009/2010, så vi kunne gå på isen i mosen og al materiale blev brændt af på isen og i store askeskuffer, så den sarte vegetation i mosen ikke lidte skade. Asken blev herefter fjernet fra området, for at reducere næringsniveauet og dermed den fremtidige tilgroning af mosen.

I foråret 2011 og 2012 har Care4Nature udført efterpleje i mosen ved at skære genskud ned, trække stubbe fra piletræer op af hængesækken og håndluge små nyspirede birketræer. Efterplejen skal sikre at træerne dør og at krattet ikke vokser til igen.  

Rydningen har påvirket mos- og plantevæksten positivt. Den sjældne mos, Sortstænglet Sumpmos har stået i de ryddede området under træer og buske og er blevet kraftigt eksponeret ved rydningen. Dette har fået den til at trives og den findes nu i meget store mængder. I mosen er der også fundet andre spændende planter, såsom Rundbladet Soldug og Forlænget Star, som også får gavn af naturplejen. Forhåbentlig kan plejen på længere sigt få den meget sjældne orkide, Hjertelæbe, tilbage i mosen. Den har ikke været fundet i mosen i flere år, angiveligt pga. den kraftige tilgroning.
plant

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere